ODLUKA za nabavku užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo