ODLUKA za izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju SAFET ZAJKO