ODLUKA za izvođenje radova na sanaciji fontane u naselju Otoka