Služba civilne zaštite Općine Novi Grad u pripravnosti

Zbog kišnih padavina koje su zahvatile šire područje naše zemlje, ekipe Civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, u pripravnosti su od ponedjeljka 15. februara i tokom 24 sata prate stanje vodostaja rijeka i potoka na području Novog Grada.

Obzirom da je u noći između 15. i 16. februara zabilježen porast vodostaja rijeke Bosne usljed čega je došlo do blagog  izlijevanja rijeke na pojedinim dionicama u naselju Bojnik, te da se i u narednim danima očekuju obilnije kišne padavine, ekipe Civilne zaštite i Gorske službe spasavanja Novi Grad stalno su na terenu.

Kako je kazao v.d. pomoćnika načelnika Općine Novi Grad za civilnu zaštitu Fahrudin Kazazić, stanje vodostaja rijeka trenutno je stabilno i nema zabrinutosti od eventualnih poplava.

"U ponedjeljak 15. februara došlo je do naglog porasta vodotoka Bosne, usljed čega je došlo do blagog plavljenja poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi uz samo korito Bosne u Bojniku. Stanje na terenu danas je stabilno, a obzirom da su najavljene nove kišne padavine, ekipe neprekidno tokom 24 sata obilaze kritična područja i prate stanje na terenu, kako bi, u slučaju eventulnog izlijevanja rijeka iz korita mogli blagovremeno djelovati u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara“, izjavio je Fahrudin Kazazić.

Općina Novi Grad Sarajevo sa svoje strane čini sve, kako bi se pomoglo u spriječavanju nastanka šteta od poplava, provođenjem preventivnih mjera čišćenja i uređenja vodotoka rijeka i potoka. Međutim, bez trajne regulacije korita, kako rijeke Bosne, tako i drugih rijeka, problem poplava neće biti dugoročno riješen.  

Općina Novi Grad Sarajevo u fazi je relizacije projekta preventivnog čišćenja korita rijeke Miljacke na potezu od pješačkog mosta u Nedžarićima u ulici Džemala Bijedića, nizvodno prema autopijaci na Stupu, odnosno na dijelovima, gdje više od 30-tak godina nisu poduzimane značajnije aktivnosti. Uporedo sa tim, radi se na trajnoj regulaciji Lepeničkog potoka u naselju Zabrđe, gdje zahvaljujući tim radovima, tokom prošlogodišnjih majskih poplava nije bilo izlijevanja vode iz korita potoka.

Pored toga, Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save pokrenula je izradu Elaborata preventivnog čišćenja kritičnih tačaka na vodotoku Bosne. Realizacijom projekta preventivnog čišćenja korita rijeke Bosne, trebao bi se spriječiti nastanak poplava u Sarajevskom polju.

 

 PRES SLUŽBA OPĆINE