Počinje besplatna škola voćarstva za građane općine Novi Grad Sarajevo

Nakon uspješno realizirane edukacije građana iz oblasti povrtlarstva, koje je ove godine održano pod nazivom „Povrtlarstvo – izvor biznisa“, Općina Novi Grad Sarajevo organizirat će i besplatnu školu voćarstva, odnosno proizvodnju tržišno najrentabilnijih vrsta voća.

Teoretski dio škole voćarstva održat će se u multimedijalnog centru Općine Novi Grad Sarajevo, u utorak, 19. aprila, u 18 sati, nakon svečane dodjele certifikata i CD-ova za 150 građana koji su prošli edukaciju „Povrtlarstvo - izvor novog biznisa“, koja će biti upriličena u 17 sati.

Edukacije se održavaju u skladu sa Kalendarom edukacija i tematskog predavanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu koje Općina Novi Grad realizira u saradnji sa Poljoprivredno - prehrambenim fakultetom u Sarajevo.

Škola voćarstva obuhvata teoretsku i praktičnu nastavu, primjere dobre prakse, prezentovanje predavanja u elektronskom obliku, dodjelu certifikata i CD-ova polaznicima kursa.

Predavanje će održati prof. dr. Pakeza Drkenda, profesorica na predmetima iz oblasti voćarstva na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu. Cilj edukacije je budućim polaznicima pružiti osnove klasičnih i savremenih tehnoloških rješenja u proizvodnji voća ( visokostablašice i jagodasto voće sa akcentom na malinu) pri čemu se uz dobru agro i pomo-tehniku može ostvariti dobar prihod kako na većim tako i na malim posjedima zemljišta.

Drugi dio teoretske nastave održat će se u ponedjeljak, 25. aprila, u prostorijama Općine Novi Grad Sarajevo u terminu od 18 do 19 sati. Praktični dio nastave će se održati, u subotu 7. maja na oglednom poligonu Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta na Butmiru i 14. maja u Podlugovima na voćnjaku poljoprivrednog proizvođača u terminu od 11 do 12. 30 sati.

Svi građani koji su zainteresirani za edukaciju mogu se prijaviti do, utorka 19. aprila do 12 sati putem prijavnog obrasca na koji se može preuzeti sa web stranice Općine Novi Grad Sarajevo -obavještenja.

Popunjeni prijavni obrazac treba dostaviti putem e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba., a građani koji su već ispunili prijavne obrasce treba samo da potvde prisustvo na edukaciji putem e-maila ili telefona: 033 291-253.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE