Postavljena zaštitna ograda u ulici Adema Buče

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, na inicijativu savjeta mjesnih zajednica, izvršila je postavljanje zaštitne ograde u naselju Buča Potok, u ulici Adema Buče, kako bi se smanjila mogućnost slijetanja automobila sa kolovoza.  

Odbojna ograda je postavljena na dvije lokacije, u dužini od oko 80 metara, gdje je u decembru prošle godine došlo do slijetanja automobila sa kolovoza na krov obližnjih stambenih objekata.

Obzirom da je na navedenim lokacijama tokom zimskog perioda dolazilo do čestih saobraćajnih nesreća, te da je ulica Adema Buče u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Općina je Direkciji  uputila zahtjev za postavljanje zaštitne ograde.

Realizacijom ovog projekta poboljšani su uslovi odvijanja saobraćaja i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, kao i stanovnika ovog dijela naselja Buča Potok.

  

PRES SLUŽBA OPĆINE