Saradnja Općine Novi Grad i Svjetskog saveza bh. dijaspore

Općinu Novi Grad Sarajevo prošle sedmice je posjetila delegacija Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, koju je predvodio potpredsjednik Saveza Haris Halilović.

Delegaciju, u kojoj su bile i Hiba Čelik i Sebiha Turkanović ugostili su Đenan Šarkinović, savjetnik načelnika Općine Novi Grad  i Džemaludin Kahrović, pomoćnik Općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Povod za zajednički sastanak bila je inicijativa Općine upućena Savezu za razvijanje programa zajedničkog djelovanja usmjerenog ka jačanju poslovne mreže između dijaspore BiH i ove lokalne zajednice, kao i unapređenje djelovanja institucija za sistemsko rješavanje normativnopravnog okvira saradnje sa našom dijasporom.

Predstavnici Općine Novi Grad upoznali su goste sa programskim aktivnostima, koje je ova lokalna zajednica provela u posljednje tri godine, sa naglaskom na provedene podsticajne mjere razvoja privrede i zapošljavanja, koje su uslovile kreiranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, te povećanje proizvodnje, izvoza, jačanje kapaciteta firmi, razvijanje novih poslovnih vještina prekvalifikacijom i sl.

Istaknuto je da je jedna od strateških mjera Općine Novi Grad i saradnja sa bh. dijasporom, koja predstavlja veliki potencijal za našu zemlju i može doprinjeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju.

Kako su ovom prilikom istakli predstavnici Svjetskog  saveza bh. dijsapore, trenutno dijaspora broji više od dva miliona Bosanaca i Hercegovaca u svijetu, a različiti organizacioni oblici udruživanja dijaspore kontinuirano djeluju na očuvanju identiteta u vidu organizacije dopunskih škola za učenje maternjeg jezika, organizacije kulturnih dešavanja koje u pozitivnom ozračju oslikavaju savremenu BiH i sl. Posebno su istakli problem nepostojanja ministarstva na državnom nivou koje bi bilo nadležno za dijasporu, zatim potrebu za bolji angažman diplomatsko konzularnih predstavništava.

Dogovoreno je da će se saradnja između Općine i Saveza nastaviti shodno zajedničkim interesima i ciljevima.     

 

PRES SLUŽBA OPĆINE