Na proljeće kreću radovi proširenja sanitarne plohe na gradskoj deponiji u Buča Potoku

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, kantonalni ministar prostornog uređenja, građenja i okoliša Čedomir Lukić, dopredsjedavajući Skupštine KS Sabahudin Delalić, te direktor KJKP „Rad“ Selim Babić  obišli su danas Gradsku deponiju u Buča Potoku.

„Negdje oko milion i dvije stotine tona otpada je odloženo na način koji nije predviđen projektom ove deponije. Imamo obećanje direktora Babića da će ubrzo krenuti sa izgradnjom novih 15 hiljada kvadrata sanitarne plohe, koja omogućava da se otpad odlaže na propisan  način.  Vrlo je važno da se riješi i pitanje pročišćavanja otpadnih voda koje se javljaju na deponiji, u suprotnom ćemo i dalje imati sve ove probleme. Općina je u sklopu aktivnosti koje vodi Služba civilne zaštite, a na zahtjev građana ove mjesne zajednice, pokrenula aktivnosti da se uradi analiza tla i vode u Lepeničkom potoku, kao i analizu okolnog zemljišta, a mi ćemo nakon toga prezentirati kakve su štetne posljedice od postojanja ovakve deponije za samu okolinu“, istakao je načelnik Semir Efendić.

Dodao je da Općina ulaže značajna sredstva kada je u pitanju regulacija potoka Lepenice, te da se ove sedmice završava 400 metara njegove regulacije, a koja se radi u saradnji sa Mađarskom vladom, odnosno humanitarnom organizacijom Merhamet, koja implementira sredstva Vlade Mađarske.

Načelnik Efendić je istakao da se problem neugodnih mirisima  širi sa gradske deponije, posebno  u ljetnim mjesecima, i to zbog toga što se već nekoliko posljednjih godina ne vrši sanitarno odlaganje otpada.

Kako je kazao premijer Konaković:Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo više puta je ukazivao na problem gradske deponije i na jako teške uslove građana, koji žive na području ove općine. Aktivnosti koje Tužilaštvo BiH  provodi povremenim iskopavanjima u okviru pojedinih istraga rezultiralo je  popriličnim uništenjem ranijeg sistema za otplinjavanje, čime su Kantonu nanesene značajne materijalne štete. Najveći problem zapravo predstavlja činjenica da te istrage još nisu zatvorene, a oni ne dozovljavaju da se popravi stanje koje su narušili. Morali smo čekati da se završe neki procesi sa Federalnom vladom o pristupnim IPA fondovima u kojima imamo garantovana sredstva za rješavanje dijela postojećeg problema. Ugovor za korištenje IPA sredstava će biti potpisan do kraja februara, što će omogućiti da se krene sa implementacijom postavljanja sanitarnih ploha, rekao je premijer Konaković.

Direktor Babić je također naglasio da preduzeće „Rad“ čeka da započne implementacija IPA sredstava, te da je riječ o milon i po eura granta.

„Sredstva koja će se uložiti  dovest će u bolje stanje ovo odlagalište otpada. Početkom proljeća ovdje će započeti intezivni radovi na uređenju novih ploha za odlaganje otpada, uređenju reciklažnog dvorišta, pravljenje prostora za odlaganje građevinskog otpada, kao i proširenje sortirnice otpada. Nadam da će ovo odlagalište otpada biti kao nekada ranije i da će služiti kao svijetli primjer komunalnog objekta u Kantonu Sarajevo“, rekao je Babić.

Ovom prilikom načelnik Efendić i premijer Konaković obišli su lokaciju gdje se izvode radovi na regulaciji potoka Lepenica u naselju Zabrđe.

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE