Osiguran prevoz za učenike sa poteškoćama u kretanju i njihove pratioce

Općina Novi Grad Sarajevo i ove će godine finansirati prevoz za učenike s poteškoćama u kretanju koji pohađaju specijalizirane ustanove i njihove pratioce s područja općine.

Tim povodom danas su u zgradi Općine potpisani sporazumi za realizaciju navedenog projekta sa direktorima pet specijaliziranih javnih ustanova: Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor", Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju.

„Općina Novi Grad Sarajevo već niz godina finansira prevoz učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u kretanju i njihovih pratioca, a ove godine potpisujemo sporazume s pet različitih javnih ustanova. Za tu namjenu iz Općinskog budžeta izdvojeno je 70. 000 konvertibilnih maraka. Na našim spiskovima imamo 55 učenika koji koriste automobile ili taksije, a 37 koji koriste kupone gradskog prevoza, te 42 pratioca, koji također koriste kupone“, kazao je Tajib Delalić, v.d. pomoćnika načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za obrazovanje, kulturu i sport.

Napomenuo je da će ova lokalna zejdnica i ubuduće nastojati da pomaže ovu djecu u skladu sa svojim mogućnostima.

Direktor Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović je izrazio zahvalnost Općini, koja svake godine finansira prijevoz djece koja pohađaju specijalizirane ustanove. „Centar "Vladimir Nazor" pohađa najveći broj učenika s područja ove općine. Naša ustanova ima 21 učenika sa otežanim kretanjem, koji ne mogu koristiti gradski prevoz i 19 učenika i isto toliko njihovih pratioca, koji koriste kupone za prevoz. Dolazak naše djece najviše zavisi od prevoza, tako da je ova pomoć lokalne zajednice od izuzetnog značaja“, kazao je Ahmetović.

Edin Pita, direktor škole za Srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje istakao je da u ovu obrazovnu ustanovu dolaze djeca iz svih općina Kantona Sarajevo, a 15 iz Novog Grada.

Direktor Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ Selmir Hadžić naglasio je da je projekat finansiranja prevoza djece s poteškoćama u kretanju od izuzetnog značaja, a posebno za djecu i njihove roditelje.

„Općina Novi Grad posvećuje veliku pažnju školovanju učenika sa poteškoćama u razvoju, generalno svaki vid podrške u školovanju ove populacije je značajan“, rekao je Hadžić.

PRES SLUŽBA OPĆINE