U Općini Novi Grad održan sastanak o dovršetku rekonstrukcije DZ "Kumrovec" na Otoci

Na inicijativu Općine Novi Grad Sarajevo, protekle je sedmice održan sastanak na kojem je razgovarano o dinamici, odnosno intenziviranju radova na rekonstrukciji Doma zdravlja „Novi Grad“ na Otoci, poznatijeg kao „Kumrovec“.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici implementatora projekta JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo, izvođača radova firme Unioninvest, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, koji vrši nadzor nad izvođenjem radova i Općine Novi Grad, jednog od tri suinvestitora projekta, zatraženo je da se napravi presjek stanja u smislu  izvedenih radova i preostalih radova.

Rečeno je da su završeni svi grubi građevinski radovi, te da je u proteklom periodu urađen znatan dio unutrašnjih radova, ali da dinamika radova nije na očekivanom nivou. U tom smislu  dogovoreno je da je neophodno da se radovi intenziviraju, kako bi projekat bio završen u predviđenom roku.

Za dovršetak cijelog projekta, uz sredstava koja su već obezbijeđena, bit će potrebno još otprilike milion do 1,2 miliona maraka. Međutim, uz pomoć svih sufinasijera projekta očekuje se da će  preostali dio novca biti osiguran dok izvođač radova utroši sredstva koja su mu na raspolaganju.

Također, na sastanku je rečeno da je do okončanja ovog izuzetno značajnog projekta ostalo još da se urade zanatski radovi, stropovi, podovi, fasada i liftovi koji su već naručeni, te da je realno očekivati da Dom zdravlja „Kumrovec“ bude završen u ovoj godini kada će biti dat na upotrebu građanima Novog Grada i Sarajeva.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE