Prezentiran Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014 - 2016

U Općini Novi Grad Sarajevo danas je održan prvi okrugli sto na kojem je prezentiran Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014 – 2016.

Okruglom stolu prisustvovali su direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici kulturno - umjetničkih i sportskih udruženja i relevantni privredni subjekti sa područja općine Novi Grad Srajevo.

Kako je ovom prilikom u svom uvodnom izlaganju kazao Tajib Delalić, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo, Općina Novi Grad je prva lokalna zajednica koja se uključila u prevenciju maloljetničke delinkvencije i formirala Savjet za prevenciju maloljetničke delinkvencije.

„Smatrali smo bitnim da se pozovu svi relevantni subjekti koji mogu doprinijeti u prevenciji maloljetničkog prestupništva sa područja Općine Novi Grad Sarajevo. Naša želja je da smanjimo maloljetničku delinkvenciju, a u narednom period krenut ćemo od projekata koji su izvodljivi, efikasni i koji se mogu realizovati, kao što su rad sa djecom u školama, klubovima, sinhronizovani rad između Centra za socijalni rad i Općine Novi Grad Sarajevo, te mnogim drugim institucijama koje mogu učestvovati u rješenju problema maloljetničke delinkvencije”, istakao je Delalić.

Učesnici okruglog stola su se usaglasili da se u narednom periodu potpiše protokol o saradnji među relevantnim institucijama, kojim će se definisati međusobne obaveze, a Savjet sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo realizirat će program aktivnosti i mjera u cilju prevencije maloljetničkog prestupništva.

Kako je rečeno neophodno je i uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, zatim uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

Akcioni plan i rad Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo prezentirala je predsjednica Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo mr. sci. Fatima Šaškić, a prezentaciju specifičnosti Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku prof. dr. Elmedin Muratbegović, ispred Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.

Prof. dr. Elmedin Muratbegović pojasnio je da je specifičnost Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, to da se posmatra djete u svim njegovim ulogama u krivičnom postupku i prije nego što se krivični postupak pokrene. Riječ je o ranom prepoznavanje djece u riziku i reagovanje na slučajeve kod djece.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE