Uposlenici Lokoma uređuju javne površine na Alipašinom Polju

Općina Novi Grad putem javnog preduzeća Lokom, s prvim danima proljeća, započela je uređenje javnih površina na području Alipašinog Polja. 

U sklopu tih radova zamijenjene su slivničke rešetke na prostoru od Osnovne škole „Fatima Gunić“, do Trga međunarodnog prijateljstva i od škole „Meša Selimović do Trga solidarnosti. Također, urađena je i sanacija dotrajalih klupa za sjedenje koje godinama nisu mijenjane, a na stepeništu na Trgu međunarodnog prijateljstva, po prvi put je postavljen i rukohvat.

Iako je održavanje javnih površina u nadležnosti kantonalnih javnih preduzeća, ekipe Lokoma očistile su i smeće koje se nalazilo u blizini navedenih obrazovnih ustanova. Također, klupe za sjedenje su bile uništene, a nedostajali su poklopci na šahtovima i slivničke rešetke, tako da je i sigurnost građana, naročito male djece, bila ugrožena. Kako bi novogradska naselja bila ljepša i čistija, ovakve akcije bit će nastavljene i u narednom periodu.

Javno preduzeće Lokom koje je Općina Novi Grad Sarajevo osnovala sa ciljem da upravlja i da se brine o sportskim objektima, terenima i objektima za kuluturu koji su u vlasništvu Općine od prošle godine preuzelo je i odgržavanje spomen-obilježja, slivničkih rešetki i poklopaca za šahtove na teritoriji općine Novi Grad, mezarja i fontana, koje su ranije radile privatne firme i kooperanti.

U proteklom periodu zamijenjen je jako veliki broj slivničkih rešetki i poklopaca za šahtove na području općine, tako da su one sada zavarene i nije ih više moguće otuđiti. Također, očišćena su i uređena spomen-obilježja i mezarja na prostoru novogradske općine.

Kako je kazao direktor JP „Lokom“, Ramiz Duraković, od početka održavanja spomen- obilježja zasađeno je 849 sadnica cvijeća, postavljano 850 tabli sa kućnim brojevima, te 850 malih i 35 velikih tabli sa nazivom ulica. Također, bilo je i 118 intervencija u vezi šahtova, slivničkih rešetki, poklopaca i sl. Redovni radovi podrazumjevaju i održavanje fontana na području Novog Grada.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE