Spisak mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo

R/B

Naziv mjesne zajednice

Adresa sjedišta mjesne zajednice

Sekretar MZ

Broj telefona

1.

MZ "Staro Hrasno"

Antuna Branka Šimića broj 6

Džafić Fikreta

710-030

2.

MZ "Čengić Vila"

Gradačačka broj 22

Hanjalić Ema

652-215

3.

MZ "Otoka"

Brčanska broj 14

Jasna Zorlak

717-540

4.

5.

MZ "Švrakino Selo I"

MZ "Švrakino Selo III"

Safeta Hadžića broj 177

Jarkoč Fadila

768-700

6.

MZ "Švrakino Selo II"

Safeta Hadžića do broja 110

Mujezin Mujo

717-930

7.

MZ "Aneks"

Muftije Džabića broj6

Granulo Senada

710-040

8.

9.

MZ "Alipašino Polje A I"

MZ "Alipašino Polje A II"

Trg solidarnosti broj 21

Granulo Senada

768-720

10.

11.

MZ "Alipašino Polje B I"

MZ "Alipašino Polje B II"

Trg ZavnoBiH-a broj 15

Fukarić Ajla

768-761

12.

13.

MZ "Alipašino Polje C I"

MZ "Alipašino Polje C II"

Trg nezavisnosti broj 17

Senada Bostandžić

768-750

14.

MZ "Saraj Polje"

Teheranski trg do broja 11

Jusupović Sanela

768-770

15.

MZ "Olimpijsko Selo"

Olimpijska broj 34

Balić Zarifa

768-740

16.

MZ "Dobrinja A"

Branislava Nušića broj 162

Jašarević Međida

782-820

17.

MZ "Dobrinja B"

Branka Mikulića broj 1

Bećirspahić Amela

426-370

18.

MZ "Dobrinja C"

Esada Pašalića broj 3

Topčić Enisa

766-290

19.

MZ "Dobrinja D"

Dobrinjske bolnice broj 15

Lojić Fatima

766-280

20.

21.

MZ ”Dolac”

MZ "Buča potok”

Adema Buće broj 76

Pozder Fatima

710-080

22.

MZ "Alipašin Most II"

Kasima Hadžića do broja 6

Sabina Milavić

710-140

23.

MZ "Alipašin Most I"

Smaje Šikala broj 2

Senada Hastor

766-270

24.

MZ "Briješće"

Viteška broj 4

Trnka Mirza

780-055

25.

MZ "Naselje heroja Sokolje"

Numan Paše Ćupirlića broj 17

Hurem Hanka

765-500

26.

MZ "Dobroševići"

Ahatovićka broj 43

Bukva Bersida

501-825

27.

MZ "Reljevo"

Reljevska bb

Mešić Asmir

590-931

28.

MZ „Zabrđe“

Avde Palića broj 64

Mešić Asmir

688-604