June 2017
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Ned

2. juni 1992. i 17.juni 1992

Dan stradanja

Dan stradanja mještana Ahatovića i građana Bratunca, Srebrenice i formiranje prvg logora u Rajlovcu

Stradanje mještana Aerodromskog naselja

Datum od: 01/06 do 02/06
1

2. juni 1992. i 17.juni 1992

Dan stradanja

Dan stradanja mještana Ahatovića i građana Bratunca, Srebrenice i formiranje prvg logora u Rajlovcu

Stradanje mještana Aerodromskog naselja

Datum od: 01/06 do 02/06
2

4. juni 1992.

Dan pogibije braće Kadić, boraca i istanutih sportista

Braća Kadić bili su istaknuti borci grada i Armije RBiH, članovi Zelenih beretki i organizatori otpora u općini Novi Grad.

Fikret je bio prvi komandant Druge viteške brigade i istaknuti sportista, višestruki držvani prvak u boksu.

Datum od: 03/06 do 04/06
3

4. juni 1992.

Dan pogibije braće Kadić, boraca i istanutih sportista

Braća Kadić bili su istaknuti borci grada i Armije RBiH, članovi Zelenih beretki i organizatori otpora u općini Novi Grad.

Fikret je bio prvi komandant Druge viteške brigade i istaknuti sportista, višestruki držvani prvak u boksu.

Datum od: 03/06 do 04/06
4
5

Posvećeno svim šehidima i poginulim borcima ukopanim na području Općine tokom per. 92-95.

Dan poginulih boraca

Obilazak mezarja i stratišta na području Općine Novi Grad Sarajevo (Dobrinja- Mahala, Bojnik ,Ahatovići, Boljakov Potok, ŽIŠ i Buća Potok)

Datum obilježavanja 7. juni (prvi petak u mjesecu junu po  odluci Udruženja)

Datum od: 06/06 do 07/06
6

8.juni 1992.

Dan oslobođenja plata brda Žuč

Bitka za brdo Žuč bila je presudna za odbranu grada Sarajeva, a time i Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji na Žuči danas su evocirane uspomene na ratna dešavanja iz proteklog rata i herojsku odbranu hrabrih sinova koji su u temelje naše domovine ugradili svoje živote.

Datum od: 07/06 do 08/06
7

8.juni 1992.

Dan oslobođenja plata brda Žuč

Bitka za brdo Žuč bila je presudna za odbranu grada Sarajeva, a time i Bosne i Hercegovine. Na centralnoj manifestaciji na Žuči danas su evocirane uspomene na ratna dešavanja iz proteklog rata i herojsku odbranu hrabrih sinova koji su u temelje naše domovine ugradili svoje živote.

Datum od: 07/06 do 08/06
8

10.juni Dan određen odlukom udruž. P.L.

Dan Patriotske lige i Zelenih beretkki

Patriotsku ligu su osnovali Sefer Halilović i njegovi suradnici 10. juna 1991., s ciljem da se u nju učlane sve osobe odane ideji neovisne Bosne i Hercegovine. Liga je sudjelovala u pripremanju i pružanju otpora srpskim paravojnim jedinicama kao i JNA. Bila je veoma skromno materijalno-tehnički opremljena, ali u velikoj mjeri u tom otporu i uspijevala. Kao znak raspoznavanja, pripadnici su koristili amblem na kojem se nalazi grb Bosne i Hercegovine, iznad kojeg piše Patriotska liga. Veoma su značajni doprinosi koje je ova formacija dala u obrani grada Sarajeva i sprječavanju zločina nad građanima Sarajeva. Patriotska liga pravno prestaje postojati 1992. osnivanjem Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Datum od: 09/06 do 10/06
9

10. maj 1992. i 11.juni 1992.

Odbrana brda Mojmilo

Odbrana brda Mojmilo, napad na vodovod „Mojmilo“ (pogibija Nadira Kahvedžića i saboraca, odbrana  kote 680).

Datum od: 10/06 do 11/06
10

12. juni

Dan pogibije Safeta Isovića i dan pogibije Salka Muraspahića

Dan pogibije Safeta Isovića (12. juni 1993.)
Dan pogibije Salka Muraspahića (27.juli 1993.)

Datum od: 11/06 do 12/06
11

12. juni

Dan pogibije Safeta Isovića i dan pogibije Salka Muraspahića

Dan pogibije Safeta Isovića (12. juni 1993.)
Dan pogibije Salka Muraspahića (27.juli 1993.)

Datum od: 11/06 do 12/06
12

14. juni 1992.

Stradanje pripadnika TO i mještana Ahatovića

Stradanje pripadnika TO i mještana  Ahatovića U Sokolini -  Ilijaš (autobus) i Ranovači u Ahatovićima.

Datum od: 13/06 do 14/06
13

14. juni 1992.

Stradanje pripadnika TO i mještana Ahatovića

Stradanje pripadnika TO i mještana  Ahatovića U Sokolini -  Ilijaš (autobus) i Ranovači u Ahatovićima.

Datum od: 13/06 do 14/06
14
15

17. juni 1993.

Dan pogibije Safeta Zajka

Period prije agresije
Safet Zajko je rođen 1. marta. 1959. godine u selu Gaočić, sjeverozapadno od Rudog, od oca Salke i majke Dude. Nakon završene srednje škole, kao metalac po zanimanju, zapošljava se u metaloprerađivačkom preduzeću Zrak iz Vogošća. Završio je školu rezervnih oficira pješadije u Bileći kao jedan od najuspješnijih u svojoj klasi. Pred rat u Bosni i Hercegovini je imao čin rezervnog kapetama. Početkom ratne 1992. godine počeo je da radi na organizovanju i pripremanju oružanog otpora u sarajevskim naseljima Buča Potok, Boljakov Potok, Briješće, Sokolje, Pofalići, Velešići gdje se formiraju jedinice Teritorijalne odbrane. Do početka agresije, Safet je nastavio raditi na organizovanju i pripremanju oružanog otpora u ovom dijelu Sarajeva. Koordinirao je rad novoformiranih vojnih jedinica u sarajevskoj općini Novi Grad i radio na njihovom uvezivanju.

 

Period agresije
Iz već formiranih jedinica sa ovog područja nastali su 19. maja 1992. godine Prvi samostalni bataljon Okružnog štaba odbrane Sarajevo i 15. pješadijska brigade TO Novi Grad koja je formirana 1. jula 1992. godine. Daljim ukrupnjavanjem jedinica i poboljšanjem organizacione strukture 1. oktobra 1992. godine formirana je Druga motorizovana brigada na čijem čelu je bio Safet Zajko.

 

Smrt
Samo 5 dana nakon oslobađanja Mijatovića kose, na brdu Žuč, 17. juna 1993. godine, prilikom izviđanja neprijateljskih položaja, poginuo je Safet Zajko. Iza Safeta ostala je supruga i dvije kćerke. Sahranjen je kao šehid u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

 

Odlikovanja
Za ratne podvige, naredbom komandanta GŠ Armije RBiH broj 02-/1091-451 od 15. 12. 1992. godine[2] dobio je najviše ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ kao jedan od prvih dobitnika ovog priznanja. Za herojski doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu, izuzetno junaštvo i samoprijegor ispoljen u borbenim djejstvima i pri tome ostvarena rezultate, Ukazom Predsjedništva RBiH broj 02-111-290/94 od 14. 04. 1994. godine posmrtno je odlikovan ordenom heroja OOR. Odlukom Predsjedništva RBiH broj 02-111-35/96 od 12. 1. 1996. godine, posthumno je proizveden u čin brigadnog generala.

U Sarajevu jedna ulica, u općini Novi Grad, nosi naziv po njemu.

Datum od: 16/06 do 17/06
16

17. juni 1993.

Dan pogibije Safeta Zajka

Period prije agresije
Safet Zajko je rođen 1. marta. 1959. godine u selu Gaočić, sjeverozapadno od Rudog, od oca Salke i majke Dude. Nakon završene srednje škole, kao metalac po zanimanju, zapošljava se u metaloprerađivačkom preduzeću Zrak iz Vogošća. Završio je školu rezervnih oficira pješadije u Bileći kao jedan od najuspješnijih u svojoj klasi. Pred rat u Bosni i Hercegovini je imao čin rezervnog kapetama. Početkom ratne 1992. godine počeo je da radi na organizovanju i pripremanju oružanog otpora u sarajevskim naseljima Buča Potok, Boljakov Potok, Briješće, Sokolje, Pofalići, Velešići gdje se formiraju jedinice Teritorijalne odbrane. Do početka agresije, Safet je nastavio raditi na organizovanju i pripremanju oružanog otpora u ovom dijelu Sarajeva. Koordinirao je rad novoformiranih vojnih jedinica u sarajevskoj općini Novi Grad i radio na njihovom uvezivanju.

 

Period agresije
Iz već formiranih jedinica sa ovog područja nastali su 19. maja 1992. godine Prvi samostalni bataljon Okružnog štaba odbrane Sarajevo i 15. pješadijska brigade TO Novi Grad koja je formirana 1. jula 1992. godine. Daljim ukrupnjavanjem jedinica i poboljšanjem organizacione strukture 1. oktobra 1992. godine formirana je Druga motorizovana brigada na čijem čelu je bio Safet Zajko.

 

Smrt
Samo 5 dana nakon oslobađanja Mijatovića kose, na brdu Žuč, 17. juna 1993. godine, prilikom izviđanja neprijateljskih položaja, poginuo je Safet Zajko. Iza Safeta ostala je supruga i dvije kćerke. Sahranjen je kao šehid u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

 

Odlikovanja
Za ratne podvige, naredbom komandanta GŠ Armije RBiH broj 02-/1091-451 od 15. 12. 1992. godine[2] dobio je najviše ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ kao jedan od prvih dobitnika ovog priznanja. Za herojski doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu, izuzetno junaštvo i samoprijegor ispoljen u borbenim djejstvima i pri tome ostvarena rezultate, Ukazom Predsjedništva RBiH broj 02-111-290/94 od 14. 04. 1994. godine posmrtno je odlikovan ordenom heroja OOR. Odlukom Predsjedništva RBiH broj 02-111-35/96 od 12. 1. 1996. godine, posthumno je proizveden u čin brigadnog generala.

U Sarajevu jedna ulica, u općini Novi Grad, nosi naziv po njemu.

Datum od: 16/06 do 17/06
17
18
19

21.juni 1992.

Bitka za odbranu Aerodromskog naselja

Ovdje su vođene žestoke borbe i to borbe prsa u prsa. Nije se znalo ko su jedni, a ko drugi, ali zahvaljujući hrabrosti branilaca, Dobrinja je odbranjena, a sa njom i Sarajevo i Bosna i Hercegovina.


Prema riječima učesnika u borbama u ovom dijelu Novog Grada, taj dan poginulo je oko 27 naših boraca, mladića koji su grčevito branili ovo naselje. Ta bitka je bila bitka za život, jer su borci Armije RBiH bili svjesni da će ako padne ovaj dio naselja Dobrinja, pasti i  Vojničko i Alipašino Polje. To je bila ulazna kapija u grad i nije se smjelo ni pomisliti šta bi se desilo da Dobrinja nije odbranjena od agresora.

Datum od: 20/06 do 21/06
20

21.juni 1992.

Bitka za odbranu Aerodromskog naselja

Ovdje su vođene žestoke borbe i to borbe prsa u prsa. Nije se znalo ko su jedni, a ko drugi, ali zahvaljujući hrabrosti branilaca, Dobrinja je odbranjena, a sa njom i Sarajevo i Bosna i Hercegovina.


Prema riječima učesnika u borbama u ovom dijelu Novog Grada, taj dan poginulo je oko 27 naših boraca, mladića koji su grčevito branili ovo naselje. Ta bitka je bila bitka za život, jer su borci Armije RBiH bili svjesni da će ako padne ovaj dio naselja Dobrinja, pasti i  Vojničko i Alipašino Polje. To je bila ulazna kapija u grad i nije se smjelo ni pomisliti šta bi se desilo da Dobrinja nije odbranjena od agresora.

Datum od: 20/06 do 21/06
21
22

24.juni1993.

Dan pogibije Muzafera Mešića

Dan pogibije Muzafera Mešića

Datum od: 23/06 do 24/06
23

24.juni1993.

Dan pogibije Muzafera Mešića

Dan pogibije Muzafera Mešića

Datum od: 23/06 do 24/06
24
25
26
27
28
29
30