Elektronski formulari

Odsjek registra općinske imovine

Dopuna dokumentacije UP PA
Opci zahtjev PA
Prijava na oglas za davanje u zakup stanova PA
Zahtjev za dodjelu opcinski stanovi PA
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje PA
Zahtjev za dodjelu stanova privatizovanih preduzeca PA
Zahtjev za donosenje rjesenja o ulasku u stan UP
Zahtjev za isplatu novcane naknade za privremeni smjestaj PA
Zahtjev za zakljucenje ugovora o kupoprodaji stana PA
Zahtjev za zakljucenje ugovora o zakupu stana PA

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Dopuna dokumentacije UP PA
Opci zahtjev PA
Uvjerenje nekretnina PA CIPS
Zahtjev za cjepanje parcela UP
Zahtjev za isplanjenje objekta UP
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana PA
Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista PA
Zahtjev za promjenu posjednika
Zahtjev za promjenu posjednika u katastarskom ope
Zahtjev za uplanjenje objekta UP

Odsjek za imovinsko pravne poslove

Dopuna dokumentacije UP PA
Opci zahtjev PA
Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina UP
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje j
Zahtjev za preuzimanje gradjevinskog zemljista UP
Zahtjev za produzenje rjesenja za zadrzavanje objekata privremenog
Zahtjev za utvrdivanje naknade za pogodnost lokacije-rente fizicka licaUP
Zahtjev za utvrdjivanje naknade za pogodnost lokacije rentaFPL UP
Zahtjev za utvrdjivanje prava vlasnistva leg UP
Zahtjev za utvrdjivanje zemljista za redovnu upotrebu objekta UP
Zahtjev za obračun naknade za zakup zemljišta/zauzimanje javne površine za objekte privremenog karaktera
Zahtjev za dodjelu stana radi prodaje (stanovi privatizovanih preduzeća)

Odsjek za legalizaciju

Dopuna dokumentacije UP PA
Opci zahtjev PA
Prijedlog za obnovu postupka u legalizaciji UP
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista leg UP
Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za gradjenje UP
Zahtjev za izdavanje saglasnosti struja leg PA
Zahtjev za izdavanje saglasnosti struja reg PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja legalizacija i urbanisticka PA
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za legalizaciju UP
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista leg UP
Zahtjev za obracun posebne naknade za bespravnu gradnju UP
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja leg UP
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu leg UP
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra podzemnih instalacija PA
Izjava nije podnesen zahtjev
Izjava podnesen zahtjev

Odsjek za urbanizam

Dopuna dokumentacije PA
Opci zahtjev PA
Zahtjev za formiranje Komisije za pregled dokumentacije sklonista UP
Zahtjev za iskolicenje objekta PA
Zahtjev za izdavanje izvoda iz planske dokumentacije PA
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije PA
Zahtjev za izdavanje odobrenja za gradjenje UP
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove UP
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokop javne povrsine UP
Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalnog objekta UP
Zahtjev za izdavanje potvrde o etaziranju PA
Zahtjev za izdavanje urbanisticke saglasnosti UP
Zahtjev za izdavanje uvjerenja korisne stambene povrsine PA
Zahtjev za izmjenu detaljne planske dokumentacije po skracenom postupku PA
Zahtjev za korekciju planske dokumentacije PA
Zahtjev za nastavak postupka UP
Zahtjev za nastavak prekinutog postupka u odsjeku za urbanizam UP
Zahtjev za obracun naknade za oslobadjanje od izgradnje sklonista UP
Zahtjev za odobravanje radova tekuceg odrzavanja PA
Zahtjev za pretvaranje dijela stambenog u poslovni prostor UP
Zahtjev za prijem iskopa temelja PA
Zahtjev za produzenje vaznosti rjesenja UP
Zahtjev za promjenu namjene zemljišta PA
Zahtjev za sanaciju ostecene gradjevine koje su legalno izgradjene UP
Zahtjev za sjecu stabala UP
Zahtjev za tehnicki pregled objekta i izdavanje odobrenja za upotrebu UP
Zahtjev za ucesce u izradi planske dokumentacije PA
Zahtjev za ucrtavanje objekta u Izvod iz katastra PA
Zahtjev za utvrdjivanje uslovnosti stanovanja PA
Zahtjev za zakljucivanje Ugovora o uredjenju gradskog gradjevinskog zemljista PA.doc

Zahtjevi podsticaji

Zahtjev za dodjelu plastenika PA
Zahtjev za poljoprivredu ostale aktivnosti jun 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj gljivarstva juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj nabavka mehanizacije juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj nabavka plastenika jun 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu podsticaj vocarstvo juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo muzne krave juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo ovce juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo pcelarstvo juni 2015 (PA)
Zahtjev za poljoprivredu stocarstvo priplodne junice jun 2015 (PA)
Zahtjev za dodjelu sadnog materijala- sadnica jagodastog voća
Zahtjev za dodjelu košnica - za Javni poziv za dodjelu košnica pčelarima
Zahtjev dodjela košnica pčelarima tradicija 2017 PA
Zahtjev dodjela sadnica malina 2017 PA
Zahtjev dodjela sadnica visokostablasica 2017 PA
IZJAVA-KOSNICE
IZJAVA-MALINE
IZJAVA-VISOKOSTABLASICE

Osnovni dokumenti

Opci zahtjev PA
Zahtjev za obavljanje obrtnicke djelatnosti UP
Zahtjev za brisanje iz registra PA
Zahtjev za dostavu podataka PA
Zahtjev za izdavanje potvrde lokacije objekta PA
Zahtjev za izdavanje potvrde upisa u registar PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja PA
Zahtjev za izlazak Komisije Turisticka agencija UP
Zahtjev za izlazak Komisije fizicko lice UP
Zahtjev za izlazak Komisije mjenjacnica UP
Zahtjev za izlazak Komisije pravno lice UP
Zahtjev za izmjenu rjesenja UP
Zahtjev za namjensku saglasnost PA
Zahtjev za nastavak rada privremena obustava obavljanja djelatnosti UP
Zahtjev za obavljanje javnog prijevoza lica stvari UP
Zahtjev za obavljanje prevoza lica stvari za vl potrebe UP
Zahtjev za obavljanje turisticke djelatnosti turisticki vodic UP
Zahtjev za osnivanje obrtnicke radnje UP
Zahtjev za osnivanje trgovacke radnje UP
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje UP
Zahtjev za ovjeru cjenovnika normativa PA
Zahtjev za pokretanje upravnog postupka po sl duznosti UP
Zahtjev za poljoprivredu uvjerenje PA
Zahtjev za poslovne prostore dodjela PA
Zahtjev za poslovne prostore produzenje ugovora PA
Zahtjev za povrat novcanih sredstava TAKSE UP
Zahtjev za privremenu obustavu obavljanja obrt djelatnosti UP
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista UP
Zahtjev za promjenu poslovnog sjedista obrt djelatnosti UP
Zahtjev za promjenu rjesenja zbog promjene vozila UP
Zahtjev za stalni prestanak obavljanja djelatnosti UP
Zahtjev za upis promjena u registar PA
Zahtjev za upis u registar klijenata PA

PA zahtjevi

Zahtjev Radna knjizica prvi put PA
Zahtjev banjsko lijecenje PA
Zahtjev inicijativa prijedlog PA
Zahtjev izdavanje legitimacije statusa RVI PA
Zahtjev izdavanje uvjerenja za djeciji dodatak PA
Zahtjev opci BIZ PA
Zahtjev opci SOC PA
Zahtjev pomoc u lijecenju PA
Zahtjev prenos PI ZZ i ostalih primanja PA
Zahtjev za boracka udruzenja BIZ PA
Zahtjev za izdavanje duplikata radne knjizice PA
Zahtjev za izdavanje legitimacije SEHID PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja BIZ PA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja SOC PA
Zahtjev za jednokratnu pomoc troje i vise djece PA
Zahtjev za promjenu podataka u sluzbenoj evidenciji PA
Zahtjev za upis podataka u radnu knjizicu PA
Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za pripadnike boračke populacije sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

Zahtjevi Odsjek za boračka pitanja

Dostava dokumentacije besplat voznja REVIZIJA UP
Zahtjev za nastavak korištenja na porodičnu invalidninu /dostavljanje potvrde o redovnom školovanju/
Zahtjev Opci obrazac UP
Zahtjev banjsko lijecenje PA
Zahtjev naknada troskova dzenaze sahrane UP
Zahtjev nastavak prava djeciji dodatak revizija UP
Zahtjev odjava zdravstvene zastite UP
Zahtjev oslobadjanje placanja naknade za pogodnost zemljista RENTA UP
Zahtjev ostvarivanje prava na besplatnu voznju UP
Zahtjev ostvarivanje prava na porodicnu invalidninu UP
Zahtjev pokretanje postupka po sluzbenoj duznosti UP
Zahtjev priznavanje prava Partizanske spomenice UP
Zahtjev priznavanje prava mjesecno novcano primanje roditelja UP
Zahtjev priznavanje prava mjesecno novcano primanje za NNP UP
Zahtjev priznavanje prava mjesecno novcano primanje za RVI UP
Zahtjev priznavanje prava na ZZ RVI MVI UP
Zahtjev priznavanje prava na ZZ clanu porodice poginulog borca UP
Zahtjev priznavanje prava na ZZ demobilisanog borca UP
Zahtjev priznavanje prava na djeciji dodatak prvi put UP
Zahtjev priznavanje prava primanje za supruge djecu poginulog NNP UP
Zahtjev priznavanje svojstva RVI MVI UP
Zahtjev zaizmjenu rjesenja UP

Zahtjevi Odsjek za rad socijalna pitanja i zdravstvo

Dostava dokum za nastavak isplate porodicne invalidnine CZR UP
Opci zahtjev Izmjena rjesenja UP
Zahtjevprizn prava na ZZ za lica soc potrebe UP
Zahtjevprizn prava na ZZ za lica starija od 65godina UP
Zahtjevprizn statusa civilne zrtve rata UP
Zahtjev izmjena rjesenja djecijeg dodatka UP
Zahtjev izmjena rjesenja po osnovu utvrdjenog statusa CZR UP
Zahtjev ostvarivanje NP zeni majci koja je u rad odnosu UP
Zahtjev ostvarivanje prava jednok pomoc i pomoc u prehrani UP
Zahtjev ostvarivanje prava nadopunu DD UP
Zahtjev pokretanje postupka po sluzbenoj duznosti UP
Zahtjev potvrdjivanje statusa raseljene osobe UP
Zahtjev prebacaj dokum raseljene osobe u drugu Opcinu UP
Zahtjev prestanak prava na DD i prenos predmeta UP
Zahtjev prestanak statusa raseljene osobe UP
Zahtjev priz prava na uvecani DD za dijete djecu UP
Zahtjev prizn prava na ZZ raseljeno lice UP
Zahtjev prizn prava na ZZ CZR UP
Zahtjev prizn prava na ZZ djeca do 15 godina UP
Zahtjev prizn prava na ZZ djeca do 18 godina UP
Zahtjev prizn prava na ZZ povratnika iz KS u RS UP
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu u osnovnom iznosu za djete/djecu
Zahtjev prizn statusa clana porodice CZR UP
Zahtjev prizn statusa raseljene osobe UP
Zahtjev za ostvarivanje NP zeni majci nije u radnom odnosu UP
Zahtjev prizn prava na subvenci troskova boravka djece UP1
Dostava dokumentacije DD 63 KM UP
Dostava dokumentacije DD 42 KM UP

Ova služba trenutno nema formulara!