Kontakt InformacijeAdresa

Bulevar Meše Selimovića 97

Tel/Fax

+387 33 291 100

Info mail

ngsa@bih.net.ba

Radno vrijeme Općine

08:00 - 16:30

Radno vrijeme šalter sale

08:00 - 18:00

Kontakt telefon Press-a

+387 (0) 33 291 313

+387 (0) 33 291 134

Radno vrijeme Press-a

08:00 - 18:00

Kontakt forma