BFC aktivnosti

03.11.2017.godine, organizovana je Promocija šest općina/opština/gradova certificiranih kao jedinice lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem prema BFC SEE standardu u okviru projekta RAST kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a implementira Catholic Relief Services.